Koronavírus: Aktuálne informácie o stornách zájazdov | Futbalovysen.sk

Koronavírus: Aktuálne informácie o stornách zájazdov

 

    Prezídium SACKA doporučilo na svojom 116. zasadnutí dňa 2.3.2020 o informovaní širokej verejnosti a klientov cestovných kancelárií a agentúr ohľadom postupov, ktoré boli odporúčané cestovným kanceláriám a agentúram pri riešení žiadostí klientov ohľadom odstúpenia od zmluvy o zájazde bez zaplatenia storno poplatku v súvislosti s aktuálnym vývojom situácie ohľadom koronavírusu COVID – 19.
    V súvislosti s výskytom koronavírusu má zákazník právo odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia storno poplatku len vtedy, ak cestovná kancelária nie je schopná dodržať podmienky vyplývajúce zo zmluvy o zájazde z dôvodu uzatvorenia cieľového miesta kompetentnými orgánmi a zavedenia karantény. To znamená, že CK nie je schopná klienta na zájazd dopraviť, alebo zabezpečiť služby cestovného ruchu, ktorú si klient objednal a zaplatil.

 

    Pokiaľ v cieľovom mieste fungujú všetky služby v obvyklom režime (hotel, lanovka, doprava, verejné služby a pod.) nie je naplnená podstata mimoriadnej okolnosti. Klient má však právo zájazd stornovať kedykoľvek v súlade so všeobecnými zmluvnými podmienkami jednotlivých cestovných kancelárií.

 

    Všeobecne vírusom „ nesvedčia“ príliš nízke alebo naopak vysoké teploty. Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr nevidí žiadny dôvod na rušenie zimných, alebo letných dovoleniek mimo oblastí v karanténe. V lietadle je zabezpečená výmena vzduchu a filtračné zariadenia sú podobné tým v nemocniciach. Pripájame sa k názoru odborníkov, že treba zvýšiť hygienu rúk a v prípade, že kašlete, kýchate si treba nasadiť rúšku, aby ste ochránili svojich blízkych od nákazy. Naopak dovolenka a oddych posilnia imunitu a psychickú odolnosť organizmu a pripravia ho na to, aby mohol v civilizácii čeliť rôznym vírusom a iným nástrahám.